• Svenska
  • Northern Sami

Skuvla álgá Skolstart

Skuvla álgá mánnodaga 26/8 diibmu 8:20.
Ovdaskuvlaluohkká heaitá diibmu 11:20.
1-6 luohkká heaitá diibmu 13:00.

Táksiáiggit:

Ađevuomis diibmu 7:40
Nearvvas d. 7:45
Gárasavvonis, badje gilis: 8:05

Sudjaváris:7:30
Guhttažis:7:45

Skolstart måndagen den 26/8 kl 8:20.
Förskoleklassen slutar kl 11:20.
Årskurs 1-6 slutar kl 13:00.

Taxitider:

Från Idivuoma kl 7:40
Från Mertajärvi kl 7:45
Från Karesuando, Övre byn kl 8:05
Från Sudjavaara kl 7:30
Från Kuttainen kl 7:45

Bures boahtin sámeskuvlii ja ođđa skuvlajahkái!

Välkomna till sameskolan i Karesuando och ett nytt skolår!

Rektor Laila Stenberg