• Svenska
  • Northern Sami

Skuvla álgá / Skolan börjar

Skuvla álgá mánnodaga 25/8 d. 8:20.
Skuvllagivtta áiggit leat sáddejuvvon ruoktut.

Ovdaskuvlaluohkká heaita d.11:20.
1-2 luohkká heaitá d.13:00
3-5 luohkká heaita d.15:00

Eanet dieđuid sáddejuvvo ruoktot mánnodaga ohppiid mielde.

Bures boahtin ođđa skuvlajahkái!

Skolan börjar måndag 25/8 kl 8:20.
Skolskjutstider är skickade hem.

Förskoleklassen slutar kl 11:20.
År 1-2 slutar kl 13:00.
År 3-6 slutar kl 15:00.
Mer information skickas hem med eleverna på måndag.

Välkomna till ett nytt skolår.

Laila Stenberg, rektor/förskolechef