• Svenska
  • Northern Sami

Samiskt perspektiv i undervisningen

Sameskolstyrelsen och Skolverket har tagit fram material för att beskriva samiskt perspektiv i undervisningen.