• Svenska
  • Northern Sami

Samiska förstelärare bloggar

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) och Matematik/NT (Siv Labba). De har nu påbörjat en blogg för att lättare kommunicera med övriga Sameskolors pedagoger.

Ni kan hitta bloggen här.