• Svenska
  • Northern Sami

Samisk språkbadskonferens

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om samiska språkets utveckling i sameskolan.

Konferensen omfattar språkbadsmetodik och genomförs i Gällivare under måndag och tisdag v.44.

Deltagare är pedagoger från samisk skola, förskola och samisk integrerad undervisning. Syftet är att utbilda personalen inför genomförandet av språkbad med barn och elever i vår verksamhet inklusive den integrerade samiska undervisningen i förvaltningskommunerna.

Konferensen är en fortsättning på de 3 dagarna som genomfördes i slutet av Augusti.