• Svenska
  • Northern Sami

Sameskolstyrelsens får doktorand i språkdidaktik.

Vaartoe - Centrum för Samisk forskning (CeSam) och Institutionen för språkstudier, båda vid Umeå universitet, har tillsammans med Sameskolstyrelsen under det senaste halvåret försökt tillföra vetenskaplig grund till myndighetens strategiska satsning på det samiska språket. Nu har Vaartoe/CeSam och Institutionen för språkstudier, tillsammans med Lärarhögskolan, lyckats finansiera en doktorandtjänst i språkdidaktik med inriktning på Sameskolan som ska kunna följa och bland annat bidra med att Sameskolstyrelsens och Sametingets språkcentrums språkbads- och revitaliseringssatsning kan få vetenskapligt stöd under och efter genomförandet för att säkerställa en permanent förändring. Institutionen för språkstudier utlyser dessutom ytterligare 1-2 doktorandtjänster i ämnet Samiska studier.

Sameskolstyrelsen, Vaartoe/CeSam och Institutionen för språkstudier hoppas att det blir många intressanta ansökningar till tjänsterna.

Skolchefen Björn Hedlund säger att satsningen är viktig för att ge mer stöd åt ämnet och samiskans användande i pedagogernas vardag. I övriga ämnena finns centrala satsningar från Skolverket men i samiskan behövs samma vetenskapliga stöd.

Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe/CeSam, menar att doktorandtjänsterna är en viktig satsning på samisk forskning, och fokus på samiskt språk är särskilt glädjande. Detta kommer att ytterligare stärka Umeå universitets forskning kring frågor rörande samisk tematik.

Ingegerd Vannar pekar på betydelsen av vetenskapliga studier av samisk språkets utveckling inom den vardagliga samiska lärmiljön är en intressant och avsaknad faktor. Ett välkommet inslag som bidrar till samiska språkets utveckling.    

Björn Hedlund och Ingegerd Vannar ser framemot att få med Vaartoe/CeSam och Institutionen för språkstudier i samarbetet de kommande 4 åren.