• Svenska
  • Northern Sami

Sameskolan i Jokkmokk spränger 100-vallen

Sameskolan i Jokkmokk har idag som första sameskola i Sverige och världen uppnått 100 barn-/elever genom att idag har en ny elev från Porjus kommunala grundskola anmält sig till Sameskolan i Jokkmokk! Sameskolan i Jokkmokk har nu 35 barn inskrivna på Giella förskola och 65 elever vid skolan. Därmed uppnår vi det MAGISKA elev/barnantalet ett hundra!