• Svenska
  • Northern Sami

Om fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska. Varje samisk elev, oavsett var eleven bor, har rätt till att få modersmålsundervisning i samiska, alternativt samiskt språkval.

Vi erbjuder fjärrundervisning i lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. Våra lärare har en gedigen kunskap i den samiska varieteten de undervisar i och undervisningen utgår ifrån Läroplanen och kunskapskraven i ämnet samiska.

Vid  förfrågningar ta kontakt med Tiina Johansen, projektledare för fjärrundervisningen,tel: 0971/442 09. 

E-post: tiina.johansen@sameskolstyrelsen.se

Information till skolor med fjärrundervisning i samiska

Här finns tekniska instruktioner till skolan med fjärrundervisning i samiska