• Svenska
  • Northern Sami

Nordsamiskt språkbadsläger i Nikkaluokta

SPRÅKBADSameskolstyrelsen och Samisk språkcentrum kommer under hösten och våren anordna språkbad för elever på sameskolorna och för elever i den samisk integrerade undervisningen i årskurserna 5 och 6.  

Detta är en satsning för att utveckla, bevara och stärka det samiska språket. Sameskolstyrelsen har i samarbete med samisk Högskola i Kautokeino och Sametinget i Sverige fortbildat  personal i språkutvecklingsarbete.


Eleverna kommer att vara på språkbadet måndag-torsdag.

Aktiviteterna är knutna till teman som utgår ifrån kursplanens ämnen och som uppmuntrar eleverna att tala samiska. Syftet med språkbadet är att utveckla elevernas samiska språk och få dem att bli säkrare i sitt förhållningssätt till samiskan.


Målet är att vi ska få eleverna att tala, skriva och läsa på samiska när de går ut åk 6. Hur når vi dit ? Genom att anordna språkbad kontinuerligt under en tre års period och utvärdering av  arbetet efter varje läsår.


Vi genomför utbildningen för Sameskolans och Sameintegreringens elever i åk 5 och 6 som går i grundskolan.  En stor del av utbildningen kommer att vara ute i naturen med aktiviteter som hör därtill. Så det är viktigt att eleverna  har med sig kläder för utomhusbruk. Vi skickar en utrustningslista och mer information  till de elever som ska delta.


När eleverna anmält sig kommer mer information att skickas till dem och vårdnadshavarna.


SamS och Samiskt språkcentrum står för resa, mat och boende under dessa dagar.


Det kommer att anordnas fyra språkbadsläger i september:


Vecka 38 nordsamiskt språkbadsläger för åk 5

Vecka 38 nordsamiskt språkbadsläger för åk 6

Vecka  38 lulesamiskt språkbadsläger för åk 5-6

Vecka 38  sydsamiskt språkbadsläger för åk 5-6


Anmälan ska in senast 3 september  till skolan.

Under vår/vintern 2016 anordnas det språkbad. 

Nordsamiskt språkbad: V 14 för åk 5 i Nikkaluokta, v15 för åk i Nikkaluokta. 

Lulesamiskt språkbad: v 15 Saltoluokta

Sydsamiskt språkbad: v 15 Jensmässholmen i Krokums kommunResorna bekostas av Sameskolstyrelsen, men anmäl de elever det gäller så snart som möjligt så att vi kan boka billiga resor på tåg eller flyg.


Frågor till respektive rektor:


Nordsamiskt språkbad åk 6: Laila Stenberg 0981-200 04

Nordsamiskt språkbad åk 5: Katarina Sixten Inga 0980-81774

Lulesamiskt språkbad: Elsy Labba 0971-553 55

Sydsamiskt språkbad: Mikael Pirak 0970-10248Anmälan görs på blankett och lämnas in till sameskolans/ samisk integrerings  rektor