• Svenska
  • Northern Sami

Ledarskapsutbildning för skolans chefer

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbildning "Bättre skola". Utbildningen anses vara en av de bästa ledarskapsutbildningarna som finns att tillgå i skolvärlden. Utbildningen omfattar också kunskap om hur organisationer i världsklass fungerar och hur man ska göra för att nå dit med sin egen organisation. "Bättre skola" är en satsning som stöds av Skolverket och Utbildningsdepartementet.

Syftet med att våra chefer går utbildningen är att Sameskolstyrelsen inom de närmsta 5-10 åren skall bli den skola i Sverige som erbjuder den bästa kvaliteten i sin verksamhet. För att vi ska lyckas med inriktningen krävs kunskap om kvalitetsutveckling hos alla i hela organisationen och alla medarbetares engagemang. Systematiskt kvalitetsarbete kräver att alla har två arbetsuppgifter: att göra sitt jobb samt att utveckla sitt jobb och sin organisation tillsammans med sina kollegor oavsett vilken Sameskola som man tjänstgör vid. Sameskolstyrelsens strategiska kompetensutveckling de närmaste två åren kommer omfatta två ämnesområden: 

  • Samiska
  • Systematiskt kvalitetsarbete

Dagarna i Borås har varit intensiva med korta genomgångar och många praktiska gruppövningar där man tränat sin förmåga att bedöma skolors och organisationers mognadsgrad från kaos till världsklass. Efter examinatorutbildningen kommer alla att delta i en examinationsprocess av en skola som anmält sig till Utmärkelsen "Bättre skola". Denna utvärderingensprocess tar ca 9 dagar att genomföra.

Sedan är cheferna redo att tillsammans med sin personal påbörja arbetet med ständiga förbättringar i Sameskolstyrelsen.