• Svenska
  • Northern Sami

Kurs i samisk språkbadsmetodik- Strategisk satsning

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik. Kursen ingår i en större satsning som påbörjats under hösten 2013. Personalen vid Sameskolorna har identifierat behov av fortbildning och att fastställa gemensamma arbetssätt för språkinlärning för barn och elever som har flera språk. Skolchefen genomför därför denna satsning på samiskan som är ett av två strategiska kompetensutvecklingsområden de närmsta två åren. Det andra området är offensiv (systematisk) kvalitetsutveckling.

Efter genomförd konferens ska deltagaren kunna genomföra samiskt språkbad samt fått förståelse för hur det kan planeras, genomföras och utvärderas med alla berörda elevkategorier inom sameskolan, samiska förskolan och den samiskt integrerade undervisningen. Goda exempel på genomförda utbildningsinsatser kommer att redovisas.

Satsningen sker i samverkan och med stödfinansiering av Sametingets språkcentrum, Samisk högskola i Kautokeino samt Saemien lohkemejarnge.

Den ger deltagarna 10 studiepoäng vi Samisk högskola.Det finns möjlighet att fortsätt fördjupning på egen hand inom området, ytterligare 20 stp.

Deltagare

  • Sameskolstyrelsens lärare

  • All förskolepersonal som har möjlighet att delta (rektorerna har mandat att ta in vikarier).

  • Lärare vid den samiska integrerade undervisningen.

  • Lärare vid Samernas utbildningscentrum.

  • Övriga i förvaltningskommuner som vill driva språkbad i Sameskolstyrelsens regi. (Godkännande i mån av resurser)

Tid

3-4 mars samt 16-17 juni, med start kl.09.00

Plats

Samernas utbildningscenter, Jokkmokk

Anmälan samt bokning av boende, mat och samordning av resa: 

Elsy Labba, elsy.labba(a)sameskolstyrelsen.se  SAMS 0971-553 55

Varmt välkomna med er ansökan!

Björn Hedlund,skolchef

Program i filen nedanför!