• Svenska
  • Northern Sami

Inskrivning till sameskola Kiruna

Inskrivning av barn födda 2009 och 2008 sker skriftligen till Sameskolstyrelsen senast 2015-02-15. Det finns även möjlighet för elever att skrivas in i övriga årskurser.

Mer information om sameskolan och inskrivningsblankett fås av
rektor Johanna Enholm
tel 0980-81774, 070-209 43 80
rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se