• Svenska
  • Northern Sami

Information om nya läromedel

Sameskolstyrelsen har översatt Natur och Kulturs populära böcker NO-boken och SO-boken, (läseböckerna 1-3) till lule-, och nordsamiska. Vi hoppas att så många lärare och elever som möjligt ska ha glädje och nytta av dem.
Det går att beställa böckerna via www.fsbutiken.se (skriv lulesamiska eller nordsamiska i sökfältet) eller ännu enklare genom att maila order@forlagssystem.se eller ringa 08-6579500. Vi har själva inte dessa böcker i våra lager utan vi har bara bekostat själva översättningen och produktionen och försäljningen sker via bokförlagets kanaler.