• Svenska
  • Northern Sami

Gárdereaisu / rengärdesresa

Gárdereaisu
Olles skuvla vuolgá gárdái. Mii njuovvat niestebohcco. Oahppit bohtet táksiin skuvlii dábálaš áiggi.
Nearvvá oahppi ja Ađevuomi oahppit eai dárbbaš skuvlii, Hörvall busse boáhtá Nearvái sullii diibmu 8:35 ja Ađevuopmái sullii diibmu 8:40. Skuvllas lea biebmu mielde. Niestelávkka sáhttá ieš váldit mielde. Šáddá guhkes beaivi.
Jus oahppi vuolgá gárdái váhnema mielde, de dieđit mentorii, skuvlii!

Rengärdesresa

Hela skolan åker till rengärde. Slakt av ren och ta tillvara renens produkter.
Eleverna kommer med taxin till skolan vanlig tid. Elev från Mertajärvi och eleverna från Idivuoma kommer inte till skolan. Hörvalls buss hämtar från Mertajärvi ca kl 8:35 och från Idivuoma ca kl 8:40.
Skolan tar med mat. Matsäck kan man ta med själv, dryck och frukt.
Det blir en lång skoldag.
Om elev åker med förälder meddela mentor, skolan.

Dearvvuođat rektor