• Svenska
  • Northern Sami

Friskvårdspolicy

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård. En viktig del i satsningen är att förbättra arbetsmiljön på enheterna genom att öka lagandan och stärka den allmänna hälsan hos personalen. Cheferna ska vara föredömen inom friskvården genom att leda sina arbetslag i träning på arbetstid.  Personalen har efterfrågat bättre ersättning för träningskort och påpekat att ersättningsnivåerna har legat på samma nivå under många år, även detta korrigerar vi nu. Syftet med att få all personal att träna regelbundet handlar om att förbättra hälsoprofilerna och minska sjukfrånvaron. Forskning visar att regelbunden träning minskar risken för fysisk och psykisk ohälsa samt ökar arbetsprestationen och möjligheten att orka arbeta hela sin yrkeskarriär. All personal ska vara föredömen för barn och elever och visa på goda vanor.

På bilden tränar Skolchefen tillsammans med sin personal.