• Svenska
  • Northern Sami

Fjärrundervisning i samiska

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska.
Förfrågningar kring fjärrundervisningen kan ske via rektor Laila Stenberg för fjärrundervisningen:
rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se
tfn: 070-2275947