• Svenska
  • Northern Sami

Fjärrundervisning i samiska

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska.

Förfrågningar ta kontakt med Tiina Johanssen som är projektledare för fjärrundervisningen.

Telefon: 072-238 45 90

E-post tiina.johansen@sameskolstyrelsen.se