• Svenska
  • Northern Sami

Förskoleplats våren, hösten 2015

Vill du ha plats för ditt barn på den samiska förskolan till våren, hösten 2015
ta kontakt med

förskolechef

Laila Stenberg
0981-20004
rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se