• Svenska
  • Northern Sami

Examination av skolor inom utmärkelsen "Bättre skola"

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor och skolmyndigheter för att bedöma hur långt de har kommit i sitt systematiska kvalitetsarbete. Cheferna är examinatorer inom utmärkelsen "Bättre skola" som drivs av SIQ och till stor del liknar utmärkelsen "Svensk kvalité".

Bedömningsprocessen startade redan i våras och avslutades med en veckolång inspektion och utvärdering på plats i verksamheten.

Cheferna har fått se flera av Sveriges bästa skolor och många goda exempel på hur man ska organisera en bra skola. Min förhoppning som skolchef är att denna erfarenhet kommer hjälpa Sameskolorna att ytterligare förbättra sig mot målet att vi ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Norden inom 5-10 år.