• Svenska
  • Northern Sami

15/10 ovttasbargu váhnemiiguin, föräldrasamverkan

Hej buot váhnemat!
15/10, diibmu 17:30-19.00, mis lea ovttasbargu elrávnnjiluottas spábbášilljus. Dii boahtibehtet din mánáiguin. Ii leat skuvlagikta.
Mii gáfestallat ja stoahkat ovttas

Bure boahtin!
Rektor ja oahpaheaddjit.

Hej alla föräldrar!

15/10 kl 17.30-19.00, ska vi samverka och träffas vid elljuspåret vid fotbllsplan. Ni kommer med ra barn. Ingen skolskjuts.
Vi fikar och leker.

Välkomna!
Rektor och lärare