• Svenska
  • Northern Sami

Synpunkter och klagomål


Hur kan man påverka? Om man har synpunkter på verksamheten i skolan eller förskolan vänder man sig till:

  • Lärare/förskollärare och annan personal – om det gäller frågor som handlar om klassen eller gruppen och det som händer en vanlig dag i skolan.
  • Rektor eller förskolechef – Rektorn är skolpersonalens chef och ansvarar för verksamheten. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till läraren kan du istället vända dig till rektorn. Rektorn ansvarar också för frågor som till exempel arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.
  • Skolchef - Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till rektor för skolan eller förskolechef för förskolan, kontaktar du skolchef. 
  • Nämnden för Sameskolstyrelsen – Om du inte har fått möjlighet att lämna in dina synpunkter eller klagomål i de lägre leden, kontaktar du nämnden.  
  • Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av situationen eller kanske anser att en kommun eller styrelse inte följer de bestämmelser som gäller, kan du kontakta Skolinspektionen. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att all förskole- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksamheten
  • Blankett finns att ladda ner under menyn blanketter.
senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-03-22