• Svenska
  • Northern Sami

Skolchef


Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Skolchefen leder kansliet och ledningsgruppen som består av rektorer för varje skola. Varje år skriver skolchefen en årsredovisning som är en återrapportering till Utbildningsdepartementet hur myndigheten har utfört de uppdrag som myndigheten är åsatt att utföra.

Tf Skolchef är Annechatrin Brandén

senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-12-07