• Svenska
  • Northern Sami

Personuppgiftslagen


I enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) informeras att Sameskolstyrelsen databehandlar föräldrars och elevers personuppgifter för elevadministration.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få utdrag av Dina personuppgifter som behandlas av Sameskolstyrelsen. Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till Sameskolstyrelsen.

Upptäcker du att personuppgiften är felaktig eller om Du önskar närmare information om hur dina personuppgifter används kan du kontakta Sameskolstyrelsens kansli.

senast uppdaterat av:
Björn Hedlund
   2013-05-19