• Svenska
  • Northern Sami

Myndigheten


Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet.

Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att utbilda samers barn enligt skollagen och läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med hänsyn till samiska språket och samisk kultur.

De fem sameskolorna finns i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Alla dessa har förskoleklass och fritidshem. Sameskolstyrelsen ska främja utvecklandet av samiska undervisningsinslag i det ordinarie skolväsendet, samt stödja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Myndigheten får efter avtal med en kommun erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis bedrivs på samiska.

Sameskolstyrelsen inrättades 1981 genom beslut i Sveriges riksdag och har ett kansli i Jokkmokk. Myndigheten leds av en nämnd på fem ledamöter, vilka utses av Sametinget och av en skolchef, vilken anställs av Sametinget på förslag av nämnden

senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-12-07