• Svenska
  • Northern Sami

Ledningsgrupp


Ledningsgruppen består av skolchef och rektor från respektive sameskola. Tillsammans arbetar vi för att utveckla skolorna och skapa en likvärdig skola för alla våra elever. Vi vill att våra elever ska gå ur Sameskolan med en stolthet och en rak rygg och med en visshet om att de kommer att klara sig i livet. Vi arbetar för att alla våra elever är funktionellt tvåspråkiga när de slutar åk 6 och att de är trygga kulturbärare av det samiska arvet.

Vårt gemensamma arbete innebär att vi kontinuerligt arbetar med skolutveckling och fokus på det som är det centrala i alla våra verksamheter; undervisningen. Vare sig det är i förskolan, förskoleklass, fritids och skola. Vi vill att våra elever ska lyckas i sin utbildning därför följer vi upp våra barn/elever kontinuerligt i deras lärande.

senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-03-22