• Svenska
  • Northern Sami

Integrerad samisk undervisning


Integrerad samisk undervisning anordnas i kommunala grundskolor och innebär att elever kan få undervisning med samiska inslag. Det kan vara slöjd, modersmålsundervisning i samiska, samisk hemkunskap samt även andra ämnen.

Enligt Skolförordningen 2011:185 får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning. Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan.

Den omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i grundskoleutbildning. Vidare blir samordnad samisk undervisning i årskurserna 7-9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i följande kommuner:

Varje kommun inkommer med en ansökan till Sameskolstyrelsen för äskande av medel till integrering. Ansökan till myndigheten ska inkomma senast den 15 maj för beslut senast den 15 juni. Återrapporteringsdatum till Sameskolstyrelsen är senast den 15 december och 15 juni. Har inte en återrapportering inkommit senast dessa datum utgår inget bidrag.
senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-12-07