• Svenska
  • Northern Sami

Personal

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program...

senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-04-06

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) o...

Siiddut

Subscribe to Personal