• Svenska
  • Northern Sami

Tärnaby sameskola

Allmänna blanketter för sameskolan

Klicka på den blankett (i pdf format) du behöver. Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in.

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program...

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) o...

Siiddut

Subscribe to Tärnaby sameskola