• Svenska
  • Northern Sami

Samisk integrerad undervisning

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program...

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) o...

På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Siiddut

Subscribe to Samisk integrerad undervisning