• Svenska
  • Northern Sami

Kiruna sameskola

Skolan är nyrenoverad och förskolan har nya lokaler.
Verksamheten leds av Katarina Sixten Inga som började som rektor i januari 2016.

Siiddut

Subscribe to Kiruna sameskola