• Svenska
  • Northern Sami

Läslyftet

Vi är med i Läslyftet!

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande liksom för framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar.

Idag ser vi att elevers språk är inte lika rikligt som tidigare. Det finns fler orsaker till detta visar forskningen. Att stimulera barnens språk börjar tidigt. Föräldrar kan hjälpa till med detta genom att läsa högt för sina barn och samtala med sina barn. Barn behöver också förebilder som är läsare, så att de stimuleras till att läsa böcker. Läsning stimulerar barnens språk och utvecklar språket som genomsyrar varje skolämne. Vi vill att våra elever ska få ett rikligt språk, både i samiska och svenska. Därför är vi med i Läslyftet.

 
senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-03-22