• Svenska
  • Northern Sami

Pressmeddelanden

Språkrevitalisering

Sameskolstyrelsen och Sametingets språkcentrum har ingått ett strategiskt samarbetsavtal för att tillsammans stödja samisk språkrevitalisering hos barn och ungdomar. Skolchef Björn Hedlund är nöjd över att Sametingets tjänstemän har varit så tillmötesgående och att de nu äntligen har fått igång ett samarbete som språkcentrum sedan länge eftersträvat. Han säger vidare att detta samarbete är av stor betydelse för att nå en del av Sameskolstyrelsens visioner.
Samarbetet kommer att ha inledande aktiviteter under augusti.