• Svenska
  • Northern Sami

Inskrivning av barn födda 2009 och 2008 sker skriftligen till Sameskolstyrelsen senast 2015-02-13. Det finns även möjlighet för elever att skrivas in i övriga årskurser.

Mer information om sameskolan och inskrivningsblankett fås av
rektor Laila Stenberg

tel 0981-20004, 070-227 59 47

rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se

senast uppdaterat av:
Laila Stenberg
   2015-01-16